Niezalogowany
zmień rozmiar:

Szkoła Podstawowa Specjalna nr 9 w Płocku w SOSW nr 1

Adres: Harc. Antolka Gradowskiego 24
09-402 Płock
pokaż na mapie
Dyrektor: Izabela Anna Cierpikowska
Strona WWW: http://soswnr1.petronet.pl
E-mail: soswnr1@poczta.onet.pl
Telefon: 24 364 70 14

Opis oferty:


Szkoła Podstawowa nr 9 wchodzi w skład Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego nr1 im. Księdza Jana Twardowskiego w Płocku. Placówka obejmuje opieką dydaktyczno-wychowawczą dzieci ze wszystkimi stopniami niepełnosprawności intelektualnej oraz dzieci z niepełnosprawnościami sprzężonymi.
W skład Ośrodka wchodzą:
- Szkoła Podstawowa nr 9,
- Zespoły Rewalidacyjno-Wychowawcze dla dzieci i młodzieży
z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu głębokim,
- Internat.

Podstawą przyjęcia dziecka do szkół Ośrodka jest orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego lub orzeczenie o potrzebie zajęć rewalidacyjno-wychowawczych wydane przez poradnie psychologiczno-pedagogiczne.
Rodzice dzieci z Płocka składają dokumenty bezpośrednio w sekretariacie Ośrodka.
Rodzice dzieci zamieszkałych poza Płockiem składają wniosek o skierowanie we właściwym dla miejsca zamieszkania starostwie powiatowym. We wniosku wpisują szkołę, do której chcieliby zapisać dziecko oraz dołączają orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego. Skierowanie zostaje wydane przez Wydział Edukacji i Kultury Urzędu Miasta Płocka.
Dzieci z głęboką niepełnosprawnością intelektualną są przyjmowani i mogą uczestniczyć w zajęciach od 3 do 25 roku życia.Oferta:
Nabór do wszystkich klas i zespołów w Ośrodku trwa przez cały rok.
W Ośrodku realizowana jest  taka sama podstawa programowa jaka obowiązuje w szkołach ogólnodostępnych. Metody i treści są dostosowane do możliwości każdego ucznia. Staramy się przygotować naszych podopiecznych do jak największej samodzielności i do jak najlepszego funkcjonowania w zmieniającej się rzeczywistości.
Do dyspozycji uczniów i wychowanków są:
- sala gimnastyczna,
- siłownia,
- pracownia komputerowa,
- nowoczesne tartanowe boiska do każdego rodzaju gier zespołowych,
- sala do zajęć integracji sensorycznej,
- sala doświadczenia świata,
- pracownia logopedyczna,
- świetlica szkolna,
- biblioteka,
- pracownie przedmiotowe wyposażone w sprzęt multimedialny,
- gabinet pielęgniarski,
- gabinet stomatologiczny,
- kuchnia i stołówka szkolna,
- internat,
- samochody dowożące dzieci z orzeczeniami o niepełnosprawności.


Zajęcia dodatkowe:
W celu usprawnienia zaburzonych funkcji prowadzone są zajęcia dodatkowe:
- zajęcia logopedyczne,
- zajęcia integracji sensorycznej,
- gimnastyka korekcyjna,
- zajęcia z komunikacji alternatywnej,
- zajęcia rewalidacyjne (usprawnianie percepcji wzrokowej, słuchowej oraz motoryki małej i dużej)
- terapia behawioralna,
- zajęcia z artterapii (muzyczne, plastyczne, teatralne,, taneczne),
- liczne koła zainteresowań.
Dostępne miejsca:

Nazwa Opis Liczba wolnych miejsc
KLASY PIERWSZE Oddziały dla uczniów z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu lekkim, umiarkowanym i oddział dla uczniów z niepełnosprawnościami sprzężonymi.. 0

Przykładowe zdjęcia:

Mapa

Rekrutacja ID: 157; Wersja: 22.134.331.1126 Harmonogram ID: 1181;