Niezalogowany
zmień rozmiar:Rekrutacja do szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę Miasto Płock
na rok szkolny 2022/2023.Rekrutacja do klas I szkół podstawowych dla dzieci zamieszkałych poza obwodem szkoły, w internetowym systemie NABO została zakończona.

Postępowanie uzupełniające, według harmonogramu rekrutacji uzupełniającej odbywa się bezpośrednio w wybranej placówce, dysponującej wolnymi miejscami.

Strony rekrutacyjne przedszkoli, szkół, placówek wychowania pozaszkolnego MDK, HZPiT oraz Bursy Płockiej
dostępne są na Płockim Portalu Oświatowym - ppo.zjoplock.pl
Rekrutacja ID: 157; Wersja: 22.134.331.1126 Harmonogram ID: 1181;