Niezalogowany
zmień rozmiar:


W terminie od  6 maja 2024 r. od godz. 09:00 do 13 maja 2024 r. godz. 15:00
odbędzie się nabór wniosków w rekrutacji uzupełniającej na wolne miejsca do klasy pierwszej w szkole podstawowej innej niż obwodowa.

Rekrutacja uzupełniająca prowadzona będzie bezpośrednio w szkołach, poza systemem informatycznym NABO.


Strony rekrutacyjne przedszkoli, szkół, placówek wychowania pozaszkolnego MDK, HZPiT oraz Bursy Płockiej
dostępne są na Płockim Portalu Oświatowym - ppo.zjoplock.pl
Rekrutacja ID: 176; Wersja: 24.100.1.7 Harmonogram ID: 1385;