Niezalogowany
zmień rozmiar:


W terminie od  9 maja 2022 r. od godz. 09:00 do 12 maja 2022 r. godz. 15:00
odbędzie się nabór wniosków w rekrutacji uzupełniającej na wolne miejsca do klas pierwszych w szkołach podstawowych.

Rekrutacja uzupełniająca prowadzona będzie bezpośrednio w szkołach, poza systemem informatycznym NABO.

Nabór na wolne miejsca do samorządowych szkół podstawowych dla dzieci zamieszkałych poza obwodem danej szkoły odbędzie się w następujących szkołach podstawowych
nr: 1, 5, 6, 12, 14, 16, 18, 21 i 23.

Szkoły podstawowe nr: 2, 3, 8, 11, 15, 17, 20, 22 po przyjęciu dzieci zamieszkałych 
w obwodach, nie dysponują wolnymi miejscami dla dzieci spoza obwodu.
Strony rekrutacyjne przedszkoli, szkół, placówek wychowania pozaszkolnego MDK, HZPiT oraz Bursy Płockiej
dostępne są na Płockim Portalu Oświatowym - ppo.zjoplock.pl
Rekrutacja ID: 167; Wersja: 23.155.336.161 Harmonogram ID: 1284;