Niezalogowany
zmień rozmiar:

Szkoła Podstawowa z Oddziałami Integracyjnymi nr 23 im. Armii Krajowej w Płocku

Adres: Walecznych 20
09-409 Płock
pokaż na mapie
Dyrektor: Liliana Tomaszewska
Strona WWW: http://sp23.edu.pl/
E-mail: sp23plock@sp23.edu.pl
Telefon: 24 364 48 50

Opis oferty:


Szkoła Podstawowa z Oddziałami Integracyjnymi nr 23 im. Armii Krajowej w Płocku ma już ponad trzydziestoletnią tradycję kształcenia, (istnieje od 1 września 1989 roku). Szkoła usytuowana jest w centrum Osiedla Podolszyce Północ w bezpośrednim sąsiedztwie Parku Północnego. W zasobach szkoły znajduje się kompleks obiektów sportowych "ORLIK 212", miasteczko ruchu drogowego, siłownia pod chmurką. Plac zabaw utworzony w ramach rządowego programu "Radosna Szkoła", usytuowany jest przy wyjściu ze świetlicy szkolnej. Nowa lokalizacja świetlicy umożliwia uczniom klas I - III spędzanie wolnego czasu na świeżym powietrzu, w przyjaznym i bezpiecznym otoczeniu. Szkołę tworzą cztery segmenty połączone holem, dwie sale gimnastyczne i hala sportowa z zapleczem sportowym. Oprócz pomieszczeń lekcyjnych i świetlicy szkolnej szkoła posiada bibliotekę, stołówkę, gabinet lekarski i stomatologiczny, który został wyposażony w najnowocześniejszy sprzęt, gabinet logopedyczny, gabinet EEG BioFeedback, pracownię terapii sensorycznej, trzy pracownie komputerowe, wyśmienicie wyposażoną pracownię fizyczno - chemiczną. Znakomicie wyposażoną pracownię językową. Sukcesywnie dbamy o warunki nauki naszych uczniów - walczymy z hałasem w szkole, poprzez adaptację akustyczną pomieszczeń szkolnych. W ramach programu "Laboratoria Przyszłości" pozyskaliśmy sprzęt umożliwiający łatwe wejście w przyszłość naszych uczniów. Na terenie placówki mieszczą się filie Młodzieżowego Domu Kultury, Książnicy Płockiej. W szkole funkcjonują klasy integracyjne oraz klasy sportowe o profilu piłka ręczna, piłka siatkowa i profilu gier zespołowych. Szkoła została objęta miejskim programem Płocka Akademia Piłki Ręcznej. Kadra pedagogiczna to doświadczeni i wysoko wykwalifikowani nauczyciele i specjaliści, którzy stale podnoszą swoje kompetencje uczestnicząc w różnorodnych formach dokształcania. Współpracują ze środowiskiem akademickim wielu uczelni w Polsce. Jesteśmy szkołą sukcesu, nasi ósmoklasiści z 2020 r. i 2021 najlepiej napisali egzamin zewnętrzny ósmoklasisty w całym Płocku. Mamy liczne osiągnięcia dydaktyczne i wychowawcze. Nasi uczniowie stają się rok rocznie laureatami i finalistami konkursów przedmiotowych. Nasi sportowcy osiągają wybitne sukcesy, w zakresie piłki ręcznej, piłki siatkowej. Od 2016 roku realizowany jest program "Lekki Plecak", co skutkuje wykorzystaniem na lekcjach podręczników elektronicznych. W dobie pandemii tablety zostały rozdysponowane uczniom w celu realizacji zajęć szkolnych w domu. Rozwiązania innowacyjne, popierane przez uczniów, rodziców, nauczycieli, Organ Prowadzący, Kuratorium Oświaty stanowią podstawę do dalszych działań na rzecz poprawy efektywności procesu edukacyjnego. Prowadzimy liczne innowacje edukacyjne: zajęcia jogi, koło taneczne, zajęcia twórczości, innowacje językowe, innowacje metodyczne, zajęcia dla uzdolnionej młodzieży, zajęcia gry na instrumentach, zajęcia szkolne. W roku 2019/2020 szkoła wzbogaciła się o samochód 16 osobowy, który służy głównie do przewozu uczniów naszej szkoły na basen a także wykorzystywany jest okazjonalnie dla grup sportowych w wyjazdach na mecze i turnieje, dla uczestników konkursów wiedzowych i artystycznych.Oferta:
W roku szkolnym 2022/2023 planuje się utworzenie 3 klas pierwszych ogólnych  i 1 oddział integracyjny.

Szkoła oferuje dla dzieci:
 • naukę języka angielskiego, niemieckiego i rosyjskiego w pracowniach specjalistycznych wyposażonych w nowoczesny  sprzęt (w tym roku powstała multimedialna pracownia językowa);
 • opiekę świetlicową w godzinach 6.30 - 16.30;
 • obiady na stołówce szkolnej;
 • opiekę pedagoga, psychologa, logopedy, terapeutów, nauczycieli wspomagających;
 • zajęcia gimnastyki korekcyjnej;
 • realizację już od pierwszej klasy licznych innowacji;
 • zajęcia taneczne;
 • zajęcia muzyczne - gra na instrumentach.
Dzieci objęte są bezpłatnymi programami Agencji Rynku Rolnego "Mleko w szkole" i "Owoce w szkole".
Szkoła oferuje duży wachlarz zajęć pozalekcyjnych, zarówno prowadzonych przez naszych nauczycieli, jak i we współpracy z Filią Młodzieżowego Domu Kultury, Filią Książnicy Płockiej.
Do wyróżników naszej szkoły należą: zajęcia tańca towarzyskiego, nauka gry na gitarze, innowacyjne zajęcia jogi, zajęcia sportowe w ramach Akademii Piłki Ręcznej, chór szkolny, koło szachowe, zajęcia twórczości, zajęcia umuzykalniające dla uczniów klas I - III, zajęcia wzmacniające kompetencje matematyczne uczniów prowadzone metodą Marii Montessori.Zajęcia dodatkowe:
W roku szkolnym 2022/2023 dla dzieci z klas I szkoła oferuje pozalekcyjne zajęcia wspierające ucznia zdolnego i ze specyficznymi potrzebami edukacyjnymi.
Są to:
 •      zajęcia jogi w ramach innowacji pedagogicznej, 
 •     zajęcia sportowego tańca towarzyskiego w ramach klasy tanecznej,
 •     gromady zuchowe,
 •     różnorodne koła zainteresowań,
 •     zajęcia rozwijające kreatywność w ramach programu Szkoły Wspierającej Uzdolnienia,
 •     zajęcia chóru szkolnego,
 •     gry i zabawy ruchowe w ramach Płockiej Akademii Piłki Ręcznej,
 •     zajęcia wyrównawcze,
 •     zajęcia terapii pedagogicznej,
 •     zajęcia terapii psychologicznej,
 •     zajęcia terapii logopedycznej,
 •     zajęcia terapii SI,
 •     zajęcia prowadzone metodą Marii Montessori.Dostępne miejsca:

Nazwa Opis Liczba wolnych miejsc
KLASY PIERWSZE 3 oddziały ogólne i 1 oddział integracyjny 3

Przykładowe zdjęcia:

Mapa

Rekrutacja ID: 157; Wersja: 22.134.331.1126 Harmonogram ID: 1181;