Niezalogowany
zmień rozmiar:

Szkoła Podstawowa nr 20 im. Władysława Broniewskiego w Płocku

Adres: Janusza Korczaka 10
09-408 Płock
pokaż na mapie
Dyrektor: Elżbieta Kusy
Strona WWW: http://sp20plock.edupage.org/
E-mail: sekretariat@sp20plock.pl
Telefon: 24 367 19 26

Opis oferty:


Szkoła Podstawowa nr 20 im. Władysława Broniewskiego w Płocku położona jest w ładnej, zacisznej i bezpiecznej okolicy, na osiedlu Borowiczki.

Jesteśmy placówką z ponad 110 – letnią tradycją. Posiadamy bardzo dobrą bazę lokalową – świetnie wyposażone sale lekcyjne, pracownię komputerową z dostępem do Internetu, świetlicę, bibliotekę, nowoczesną halę i boiska sportowe, salę do korygowania wad postawy, salę do zajęć korekcyjno – kompensacyjnych i logopedycznych oraz nowoczesny plac zabaw. Większość sal wyposażona jest w tablice interaktywne lub projektory multimedialne. Korzystamy z dziennika elektronicznego. Oferujemy zajęcia lekcyjne na jedną zmianę. Zapewniamy wysoko wykwalifikowaną i doświadczoną kadrę pedagogiczną. Poziom nauki dostosowujemy do indywidualnych potrzeb dziecka. Szczególną troską i zainteresowaniem otaczamy uczniów zdolnych. Nasi uczniowie od lat są laureatami międzyszkolnych, ogólnopolskich konkursów przedmiotowych. Zapewniamy wszechstronną pomoc dzieciom ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi.

Każdy uczeń jest ważny, a naszym nadrzędnym celem jest jego dobro. Dzieci uczą się chętnie i z radością korzystają z bogatej oferty zajęć pozalekcyjnych. Prężnie działa gromada zuchowa „Borowiki”. Swoje zainteresowania sportowe uczniowie mogą rozwijać w klasach sportowych o profilu lekkoatletycznym. Bierzemy udział w unijnych i ogólnopolskich projektach edukacyjnych. Chętnie niesiemy pomoc uczestnicząc w akcjach charytatywnych. Za działalność w tym zakresie otrzymaliśmy statuetkę „Jesteś Przyjacielem”. Na dynamiczny rozwój naszej szkoły ma wpływ bardzo dobrze układająca się współpraca z rodzicami i środowiskiem lokalnym.

Szkoła posiada liczne certyfikaty m.in.: Szkoła z klasą, Szkoła bez przemocy, Szkoła wspierająca uzdolnienia, Szkoła w ruchu, Szkoła gotowa na TIK, Mam apetyt na czytanie, Poławiaczy pereł, EKOSZKOŁA 2018.
Oferta:
Sale lekcyjne są kolorowe, dostosowane do pracy z dziećmi najmłodszymi. Uczniowie korzystają z indywidualnych szafek na ubrania, podręczniki i pomoce szkolne. Nasza oferta obejmuje naukę języka niemieckiego w klasach VII – VIII. Zapewniamy opiekę wychowawczą, pomoc w nauce oraz różnorodne formy zabawy i rekreacji w świetlicy szkolnej w godz. 6.50 – 16.15 oraz smaczne i zdrowe obiady w szkolnej stołówce. Uczestniczymy w „Programie dla szkół” w ramach, którego uczniowie klas I – V otrzymują owoce, warzywa oraz mleko.

Nasi uczniowie mają okazję do spotkań z ciekawymi ludźmi, udziału w wycieczkach krajoznawczych i edukacyjnych: do ZOO, muzeów, galerii sztuki i innych ośrodków kultury. Organizujemy „Zielone Szkoły”, obozy sportowe w ciekawych zakątkach Polski. W czasie ferii proponujemy dzieciom „Zimowisko w mieście”. Uczniowie klas trzecich, czwartych i sportowych realizują naukę pływania na basenie „Podolanka”. Dzieci uczestniczą w programach profilaktycznych, imprezach rodzinnych i środowiskowych, cyklicznych uroczystościach okolicznościowych. Efektem pracy z uczniem zdolnym są liczne osiągnięcia w konkursach organizowanych na szczeblu gminy, powiatu, województwa i ogólnopolskim. Sport jest mocną stroną szkoły, znaczące sukcesy osiągają lekkoatleci i tenisiści. W szkole funkcjonuje zespół wsparcia pedagogiczno – psychologicznego ukierunkowany na pomoc uczniom i ich rodzicom w składzie: pedagog, psycholog i logopeda. Uczniowie objęci są opieką pielęgniarki szkolnej. Cały obiekt jest monitorowany, a w celu poprawy bezpieczeństwa uczniów wejścia do szkoły wyposażone są w domofony.

Zapraszamy do odwiedzania naszej witryny internetowej https://sp20plock.edupage.org/, na której można między innymi znaleźć informacje o aktualnych wydarzeniach w szkole, przeczytać o sukcesach naszych uczniów i nauczycieli, pobrać interesujące dokumenty.
Zajęcia dodatkowe:

Szkoła oferuje zajęcia specjalistyczne:

 • korekcyjno – kompensacyjne i rewalidacyjne dla uczniów posiadających opinie i orzeczenia Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej,
 • zajęcia wzmacniające kompetencje emocjonalno – społeczne,
 • logopedyczne,
 • zajęcia dydaktyczno – wyrównawcze,
 • gimnastykę korekcyjną dla dzieci z wadami postawy.


Oferta zajęć pozalekcyjnych obejmuje:

 • koła zainteresowań: plastyczne, szachowe, teatralne, chór szkolny, zajęcia rozwijające twórczość,
 • koła przedmiotowe: języka angielskiego, języka polskiego, matematyczne,
 • zajęcia sportowo – rekreacyjne (tenis stołowy),
 • SKS,
 • zajęcia sportowe w ramach programu „Lekkoatletyka dla każdego”,
 • koło PTTK „Tuptusie”, PCK „Wiewiórka”, LOP.

Dostępne miejsca:

Nazwa Opis Liczba wolnych miejsc
KLASY PIERWSZE 1 oddział ogólnodostępny 0

Przykładowe zdjęcia:

Mapa

Rekrutacja ID: 157; Wersja: 22.134.331.1126 Harmonogram ID: 1181;