Niezalogowany
zmień rozmiar:

Szkoła Podstawowa nr 18 im. Jana Zygmunta Jakubowskiego w Płocku

Adres: Jasna 8
09-400 Płock
pokaż na mapie
Dyrektor: Jarosław Kalaszczyński
Strona WWW: http://sp18plock.pl
E-mail: sekretariat@sp18plock.pl
Telefon: 24 262 98 08

Opis oferty:


Szkoła Podstawowa nr 18 im. Jana Zygmunta Jakubowskiego ul. Jasna 8, 09-400 Płock
Telefony do szkoły: 24 2629808, fax. 24 2626277

Dyrektor Szkoły - Jarosław Kalaszczyński tel. wew. 11
Wicedyrektor - Urszula Pankowska (nadzór klas I - IV), tel. wew. 19
Wicedyrektor - Ewa Jankowska (nadzór klas V -VIII), tel. wew. 16

Kierownik świetlicy - Iwona Jóźwicka tel. wew. 20
Pedagog kl. I - III - Anna Flont tel. wew. 22
Psycholog - Joanna Kołodziej tel. wew. 17
Kierownik gospodarczy - Łukasz Dąbrowski tel. wew. 15
Sekretariat szkoły czynny - 7.00 - 15.00
Pracownik sekretariatu - Kinga Matuszewska, Małgorzata Nagadowska,
Intendent - Iwona Konopińska (opłaty za obiady), tel. wew. 24
Pielęgniarka szkolna - Gabriela Kowalczyk tel. wew. 18
Pokój nauczycielski - tel. wew. 13

Oferta:

Szkoła zamierza otworzyć 3 oddziały, w tym 2 integracyjne.


Zajęcia odbywać się będą na pierwszą zmianę, po zajęciach istnieje możliwość korzystania
ze świetlicy w godzinach: 6.30 - 16.30.

Dzieci w klasach I-III uczą się w osobnym budynku. Sale wyposażone są w  nowoczesne środki multimedialne i pomoce dydaktyczne, miejsca do zabawy i wypoczynku.
Zapewnia się uczniom klas I miejsca na pozostawianie podręczników i przyborów szkolnych, a także tzw. Dobre Krzesła - niwelujące skutki długiego siedzenia.
Nasi uczniowie osiągają bardzo dobre i  dobre wyniki w nauczaniu, co roku możemy poszczycić się
laureatami w przedmiotowych konkursach kuratoryjnych i ogólnopolskich.
Bierzemy udział w różnych programach m. in. Trzymaj Formę, Szkolny Klub Sportowy 2022, WF z AWF - em,  Laboratoria Przyszłości, Aktywna Tablica,  w projektach unijnych np. Poszerzamy Horyzonty ..., a także w programach profilaktycznych np. Lew Honorek, Debata, Spójrz inaczej.

Ponadto szkoła zapewnia:
- wysoko wykwalifikowaną kadrę z dużym doświadczeniem i zaangażowaniem,
- rzetelną realizację programów nauczania,
- realizację programów innowacyjnych z wykorzystaniem nowoczesnych metod nauczania i terapii,
- możliwość nauki w klasach integracyjnych i z innowacjami pedagogicznymi,
- poradnictwo pedagoga, psychologa,
- opiekę profilaktyczną i zdrowotną,
- udział dzieci w programach propagujących zdrowe odżywianie,
- zajęcia wspomagające dla ucznia zdolnego oraz ze specyficznymi trudnościami w nauce.

Szkoła wyposażona jest w:
- nowoczesne wielofunkcyjne boisko,
- duży plac zabaw,
- nowo wybudowaną i nowocześnie wyposażoną salę gimnastyczną,
- 2 laboratoria języków obcych na 24 stanowiska,
- salę do zajęć integracji sensorycznej,
- salę do zajęć logopedycznych,
- 3 pracownie komputerowe z dostępem do internetu,
- Informatyczne Centrum Multimedialne (4 stanowiska komputerowe z oprogramowaniem,
skaner, drukarka),
- magiczny dywan,
- drukarkę 3D,
- szkolne nagłośnienie radiowęzłowe,
- nowoczesną pracownię fizyczną i chemiczną,
- telewizor multimedialny,
- tablice interaktywne,
- komputery w każdej klasie,
- dziennik elektroniczny,
- stołówkę szkolną i świetlicę,
- ochronę osób i mienia z wykorzystaniem systemu monitoringu (46 kamer).Zajęcia dodatkowe:
W szkole organizujemy klasy sportowe oraz integracyjne, wdrożyliśmy programy innowacyjne z języka angielskiego.
Działa wiele kół zainteresowań,m.in. koło teatralne, koło dziennikarskie, zespół muzyczny i chór, zajęcia sportowe w ramach SKS. Można więc spędzić czas na sportowo, w teatralnym geście i w tanecznym pląsie.
W szkole pracują nauczyciele specjaliści : pedagog, psycholog, a także nauczyciele prowadzący zajęcia logopedii, rewalidacji, specjaliści od autyzmu, terapii integracji sensorycznej i socjoterapeutycznej.  
                                                                                                                 Dostępne miejsca:

Nazwa Opis Liczba wolnych miejsc
KLASY PIERWSZE 1 oddział ogólnodostępny, 2 oddziały integracyjne 3

Przykładowe zdjęcia:

Mapa

Rekrutacja ID: 157; Wersja: 22.134.331.1126 Harmonogram ID: 1181;