Niezalogowany
zmień rozmiar:

Szkoła Podstawowa nr 12 im. Miry Zimińskiej-Sygietyńskiej w Płocku

Adres: Brzozowa 3
09-402 Płock
pokaż na mapie
Dyrektor: Agata Bogiel
Strona WWW: http://sp12plock.pl
E-mail: sp12plock@go2.pl
Telefon: 24 364 31 90

Opis oferty:SZKOŁA PODSTAWOWA NR 12 IM. MIRY ZIMIŃSKIEJ - SYGIETYŃSKIEJ W PŁOCKU
JEST SZKOŁĄ KAMERALNĄ, NOWOCZESNĄ I BEZPIECZNĄ

Usytuowana jest na osiedlu domków jednorodzinnych, w spokojnej i cichej okolicy. Otoczenie sprzyja rekreacji, korzystaniu z miejsc zielonych, daje poczucie bezpieczeństwa.
Naszym nadrzędnym celem jest stała troska o wszechstronny rozwój każdego ucznia, wspieranie i rozwijanie zdolności, a także pokonywanie ewentualnych trudności.
1. Stosujemy nowoczesne i twórcze metody pracy na zajęciach lekcyjnych prowadzonych przez wykwalifikowaną kadrę pedagogiczną, intensywnie rozwijającą działalność nowatorską.
2. Stwarzamy przyjazne, łagodne i spokojne warunki przejścia z przedszkola do szkoły i zapewniamy dobre przygotowanie do dalszej nauki.
3. Realizujemy szereg programów edukacyjnych, profilaktycznych i prozdrowotnych.
4. W każdym roku szkolnym włączamy się wraz z uczniami w liczne kampanie społeczne.
5. Przy szkole prężnie działa Rada Rodziców. Z jej inicjatywy utworzono Stowarzyszenie Rodziców, Nauczycieli i Przyjaciół Szkoły Podstawowej nr 12 w Płocku pod nazwą „Szkoła Pod Brzozami”. Stowarzyszenie pozyskuje środki finansowe z różnych źródeł na realizację projektów skierowanych do uczniów naszej szkoły: w latach 2011- 2016 zrealizowaliśmy 14 projektów, m.in.: "Akademia małego matematyka", "Od literackich fascynacji do scenicznych kreacji", "Przerwa na teatr", "Od myślenia do tworzenia - pomóżmy dzieciom rozwinąć pasje", "Tworzę, bo lubię - czyli młodzi artyści na europejskim poziomie". W 2017, 2018 i 2019  - "Bawmy się matematyką" oraz "Szkoła - Kreacja - Innowacja - happening i performance w szkole".
6. Praca szkoły jest znana i doceniana przez lokalne środowisko. Aktywnie współpracujemy z: Radą Mieszkańców Osiedla „Wyszogrodzka”, Poradnią Psychologiczno - Pedagogiczną nr 2, Parafią św. Józefa. Uczestniczymy w zajęciach organizowanych przez bibliotekę „Chotomek”, Młodzieżowy Dom Kultury, Spółdzielczy Dom Kultury, Teatr Dramatyczny, Muzeum Mazowieckie, kino, Miejski Ogród Zoologiczny w Płocku.
Oferta:

1. Szkoła Podstawowa nr 12 w Płocku posiada nowoczesną bazę dydaktyczną, dostosowaną do potrzeb naszych uczniów, na bieżąco doposażaną w ciekawe, multimedialne pomoce. Od września 2017 roku nasi uczniowie korzystają z wielofunkcyjnego boiska sportowego przy szkole.
2. Posiadamy 20 pracowni przedmiotowych, doskonale przygotowanych do nowatorskiego nauczania: 2 pracownie komputerowe, oddzielnie dla kl. I – III i IV - VIII (modernizacja pracowni w 2019 r. współfinansowana z budżetu Samorządu Województwa Mazowieckiego), pracownię fizyczno -chemiczną (dofinansowanie w 2019 r. do zakupu pomocy dydaktycznych - PKN ORLEN) oraz multimedialną pracownię języka angielskiego(dofinansowanie w 2020 r. do zakupu pomocy dydaktycznych - PKN ORLEN) geograficzną i biologiczną (dofinansowanie w 2019 r. w ramach projektu unijnego "Z podstawówką w świat" oraz programu Fundacji PERN), multimedialną bibliotekę szkolną, czytelnię, salę gimnastyczną, siłownię oraz świetlicę szkolną otwartą od 7.00 do 17.00.
3. We wszystkich salach znajdują się komputery z dostępem do sieci Internet i projektory multimedialne. Nauczyciele podczas zajęć korzystają z tablic i monitorów interaktywnych oraz multibooków, co zwiększa atrakcyjność prowadzonych zajęć i doskonale trafia w potrzeby uczniów.
4. Dla uczniów klas I organizujemy oddzielną opiekę świetlicową. Oferujemy także smaczne obiady w stołówce szkolnej.
5. Posiadamy plac zabaw dla dzieci, odgrodzony, z miękką nawierzchnią i kolorowymi urządzeniami rekreacyjnymi.
6. Sale lekcyjne uczniów klas I, II i III znajdują się w wydzielonej części szkoły – parter budynku.
7. Uczniowie mają możliwość pozostawiania podręczników i przyborów szkolnych w indywidualnych szafkach, co pozwala na zmniejszenie ciężaru plecaka i odciążenie kręgosłupa.
8. Tuż przy każdej pracowni znajdują się szatnie- każda przydzielona dla konkretnej klasy.
9. Klasy I – II za zgodą rodziców korzystają z zajęć na basenie w ramach wychowania fizycznego.
10. Szkoła gwarantuje opiekę pielęgniarki przez 5 dni w tygodniu.
11. Nasi uczniowie corocznie uczestniczą w wycieczkach turystycznych i krajoznawczych oraz w tzw. „białych” i „zielonych” szkołach w kraju i za granicą.
12. Uczestniczymy w "Programie dla szkół". Uczniowie otrzymują bezpłatne produkty mleczne oraz owoce i warzywa.
13. Korzystamy z dziennika elektronicznego.
14. Szkoła posiada system monitoringu wizyjnego. Kamery znajdują się zarówno wewnątrz, jak i na zewnątrz budynku.
Zajęcia dodatkowe:
Po skończonych zajęciach edukacyjnych w szkole odbywa się szereg zajęć i spotkań.
1. Uczniowie rozwijają swoje zdolności i zainteresowania na kołach przedmiotowych.
2. Prowadzimy zajęcia rozwijające kreatywne myślenie: twórczość, koło szachowe, zajęcia z elementami robotyki i programowania oraz zajęcia artystyczne: warsztaty ceramiczne, koło plastyczne, zespół muzyczny, chór, koło teatralne.
3. Nie zapominamy także o uczniach z trudnościami szkolnymi, dla k
tórych organizujemy pomoc w postaci zajęć korekcyjno – kompensacyjnych, logopedycznych i dydaktyczno – wyrównawczych.
4. Już od klasy pierwszej uczniowie mogą uczestniczyć w cieszących się bardzo dużym zainteresowaniem zajęciach sportowych Płockiej Akademii Piłki Nożnej.
5. W szkole realizujemy zajęcia sportowe w ramach Programu "Lekkoatletyka dla każdego".
6. Od klasy IV istnieje także możliwość nauki w klasie sportowej z ukierunkowaniem na piłkę nożną lub lekkoatletykę. Zainteresowania sportowe można realizować podczas zajęć SKS.
7. Oferujemy udział w zajęciach gimnastyki korekcyjnej.
8. W naszej szkole działa również drużyna harcerska.


Dostępne miejsca:

Nazwa Opis Liczba wolnych miejsc
KLASY PIERWSZE 3 oddziały ogólnodostępne 1

Przykładowe zdjęcia:

Mapa

Rekrutacja ID: 157; Wersja: 22.134.331.1126 Harmonogram ID: 1181;