Niezalogowany
zmień rozmiar:

Szkoła Podstawowa z Oddziałami Integracyjnymi nr 11 im. Bolesława Chrobrego w Płocku

Adres: Kochanowskiego 11
09-402 Płock
pokaż na mapie
Dyrektor: Maciej Karczewski
Strona WWW: http://sp11plock.pl
E-mail: sekretariat@sp11plock.pl
Telefon: 24 364 77 80

Opis oferty:


Szkoła Podstawowa z Oddziałami Integracyjnymi nr 11 im. Bolesława Chrobrego jest placówką z 59-letnim doświadczeniem na płockim rynku edukacyjnym. Jesteśmy szkołą, w której uczy się obecnie 460 uczniów w 21 oddziałach.

Naszym najważniejszym celem jest dobro dziecka – stwarzamy uczniom szanse na odnoszenie sukcesów, zapewniamy dobre przygotowanie do kontynuowania nauki w szkole ponadpodstawowej i uczymy, jak radzić sobie w otaczającej rzeczywistości. Nasi absolwenci to osoby z bogatą wyobraźnią twórczą, zdolne do spontanicznej ekspresji własnych uczuć i myśli, gotowe szukać nowych, oryginalnych rozwiązań.

Nasze wieloletnie i systematyczne działania w zakresie informatycznego wyposażenia szkoły, szkoleń nauczycieli i pracy z uczniami podczas zajęć edukacji informatycznej i informatyki okazały się niezwykle cenne w obecnym czasie pandemii. Odpowiednie przygotowanie i doświadczenie pozwoliło na sprawną i skuteczną realizację kształcenia na odległość

Od czternastu lat prowadzimy w szkole oddziały integracyjne. Kształcimy u naszych uczniów postawy tolerancji, akceptacji, szacunku, wrażliwości, gotowości służenia pomocą. Staramy się przeciwdziałać istniejącym w społeczeństwie tendencjom do izolacji osób niepełnosprawnych.

Pielęgnując tradycje sportowe, prowadzimy oddziały sportowe dla uczniów klas IV – VIII w dyscyplinach: piłka nożna i piłka siatkowa. Od roku szkolnego 2014/2015 realizujemy zajęcia sportowe w ramach Płockiej Akademii Piłki Nożnej. Od grudnia 2013 r. zajęcia wychowania fizycznego odbywają się w całkowicie wyremontowanej sali gimnastycznej, a we wrześniu 2019 r. zakończona została modernizacja boisk szkolnych.

Szkoła posiada Certyfikat „Nasza szkoła - szkołą wspierającą uzdolnienia”. Wykwalifikowani nauczyciele prowadzą zajęcia rozwijające twórczą aktywność uczniów już od pierwszej klasy. Od 2007 r. organizujemy Międzyszkolne Spotkania Twórcze, imprezę promującą dorobek twórczy dzieci ze szkół gminy i powiatu. Otrzymaliśmy certyfikat „Szkoły Kreatywności i Innowacji” i posiadamy ogólnopolski tytuł „Szkoły Odkrywców Talentów" nadany przez Ośrodek Rozwoju Edukacji w Warszawie.

Zachęcamy naszych uczniów do aktywnego uczestnictwa w różnorodnych projektach, programach i akcjach, np. "Rowerowy Maj", "Światowy Dzień Tabliczki Mnożenia", "Dzień liczby Pi", "Światowy Dzień Świadomości Autyzmu".

W klasach I – V uczniowie otrzymują mleko i przetwory mleczne oraz owoce i warzywa w ramach „Programu dla szkół” Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa. 

Szkoła kładzie nacisk na dobrą współpracę z Rodzicami, organizując spotkania, pogadanki i imprezy integracyjne. W naszej placówce aktywnie działa Rada Rodziców, która współpracując z nauczycielami, włącza się w codzienne życie szkoły. Nieodłącznym elementem szkolnej rzeczywistości są organizowane przez nas uroczystości, imprezy, konkursy, przeglądy, wystawy, czy spotkania.

Prowadzimy bezpłatny dziennik elektroniczny, który umożliwia Rodzicom bieżące kontrolowanie postępów edukacyjnych dzieci oraz stanowi platformę do szybkiej wymiany informacji pomiędzy szkołą a domem rodzinnym.

Zachęcamy Państwa do skorzystania z naszej oferty!
Oferta:

Pierwszoklasistom zapewniamy:

 • działania adaptacyjne do szkolnych warunków,
 • opiekę doświadczonych nauczycieli przygotowanych do pracy z uczniem młodszym,
 • indywidualne podejście do każdego ucznia,
 • dbanie o prawidłowy rozwój emocjonalno – społeczny poprzez wsparcie psychologa i pedagoga szkolnego,
 • współpracę z Poradnią Psychologiczno – Pedagogiczną poprzez udział uczniów w programach profilaktycznych realizowanych na terenie szkoły,
 • bezpłatne podręczniki i materiały edukacyjne,
 • zajęcia prowadzone z wykorzystaniem technologii informacyjno – komunikacyjnych (komputer i projektor w każdej klasie),
 • miejsce w szkole na pozostawienie podręczników i przyborów,
 • sale lekcyjne wyposażone w różnorodne pomoce edukacyjne,
 • zajęcia komputerowe w pracowni informatycznej,
 • lekcje wychowania fizycznego w salce gimnastycznej, na placu zabaw lub boiskach wielofunkcyjnych,
 • różnorodne działania propagujące zdrowe odżywianie i aktywność fizyczną,
 • opiekę świetlicową w grupie rówieśników,
 • kącik z książkami dla uczniów klas I w szkolnej bibliotece,
 • możliwość skorzystania ze stołówki szkolnej.

Ponadto szkoła oferuje swoim uczniom:

 • bardzo dobrą organizację nauczania na odległość,
 • wysoki poziom kształcenia poparty sukcesami uczniów,
 • zindywidualizowane podejście do ucznia w celu rozpoznania jego szczególnych uzdolnień lub trudności,
 • bezpłatny dziennik elektroniczny,
 • opiekę w świetlicy szkolnej w godz. 6:45 – 16:30,
 • realizację procesu dydaktyczno – wychowawczego w dobrze wyposażonych pracowniach,
 • bibliotekę z bogatym księgozbiorem i Internetowym Centrum Informacji Multimedialnej,
 • nowoczesną bazę sprzętu komputerowego (laptopy, roboty, tablety),
 • salę gimnastyczną,
 • salkę gimnastyczną z wyposażeniem do zajęć gimnastyki korekcyjnej,
 • 2 boiska zewnętrzne ze sztuczną nawierzchnią,
 • możliwość korzystania z obiektów sportowych Stadionu Miejskiego,
 • naukę pływania dla uczniów klas trzecich oraz doskonalenie umiejętności pływania dla uczniów oddziałów sportowych,
 • możliwość korzystania z porad pedagoga, psychologa lub logopedy,
 • działalność w organizacjach szkolnych i młodzieżowych,
 • imprezy integrujące dla uczniów, rodziców i środowiska lokalnego,
 • konkursy międzyszkolne: plastyczne, muzyczne, historyczne, literackie, informatyczne,
 • smaczne, dwudaniowe obiady z własnej kuchni.

Ze względu na bezpieczeństwo dzieci, wewnątrz i na zewnątrz budynku zainstalowano monitoring. Uczniowie mają również zapewnioną opiekę pielęgniarki szkolnej.
Zajęcia dodatkowe:

W trosce o rozwój zdolności i zainteresowań naszych uczniów prowadzimy zajęcia pozalekcyjne w formie kół zainteresowań dla uczniów klas I – VIII:

 • koła języka polskiego,
 • koła języka angielskiego,
 • koła informatyczne,
 • koła matematyczne,
 • koła ekologiczno - przyrodnicze,
 • szachy,
 • chór, koło muzyczne,
 • koła artystyczne,
 • Szkolne Koła Sportowe,
 • zajęcia rozwijające aktywność twórczą dzieci,
 • gromada zuchowa,
 • SKKT-PTTK „Traperzy”,
 • gimnastyka korekcyjna.

Oferta zajęć jest na bieżąco dostosowywana do potrzeb i zainteresowań uczniów, uwzględniając możliwości szkoły.

Pomagamy uczniom poprzez prowadzenie zajęć specjalistycznych: korekcyjno - kompensacyjnych, rewalidacyjnych, logopedycznych, socjoterapeutycznych, terapii pedagogicznej oraz dydaktyczno - wyrównawczych.
Dostępne miejsca:

Nazwa Opis Liczba wolnych miejsc
KLASA PIERWSZA 2 oddziały ogólnodostępne i 1 oddział integracyjny 1

Przykładowe zdjęcia:

Mapa

Rekrutacja ID: 157; Wersja: 22.134.331.1126 Harmonogram ID: 1181;