Niezalogowany
zmień rozmiar:

Szkoła Podstawowa nr 6 im. Druha Wacława Milke w Płocku

Adres: 1 Maja 11
09-402 Płock
pokaż na mapie
Dyrektor: Katarzyna Fabiszewska
Strona WWW: http://sp6plock.pl
E-mail: sekretariat@sp6plock.pl
Telefon: 24 262 40 15

Opis oferty:


Szkoła Podstawowa nr 6 im. Druha Wacława Milke w Płocku istnieje od 1923 roku. Budynek szkolny mieści się w centrum Płocka. Jesteśmy placówką kameralną, rodzinną, otwartą na nowe inicjatywy, przyjazną każdemu dziecku.
Baza lokalowa posiada: dobrze wyposażone sale lekcyjne, w których znajdują się tablice interaktywne; pracownię językową wyposażoną w indywidualne stanowiska ze słuchawkami; świetlicę; bibliotekę z centrum multimedialnym; pracownię komputerową; salę gimnastyczną; stołówkę oraz gabinety pielęgniarki szkolnej i stomatologa.

Na terenie szkoły znajduje się nowoczesne, tartanowe boisko oraz plac zabaw dla dzieci. Każde dziecko od klasy czwartej ma przydzieloną indywidualną szafkę, znajdującą się na szkolnym korytarzu.

Szkoła posiada Tytuł "Mistrza Promocji Czytelnictwa" oraz może poszczycić się trzema Certyfikatami: "Szkoła z Klasą", "Szkoła wspierająca uzdolnienia" oraz Certyfikat PaT "Profilaktyka a Teatr", który otrzymaliśmy w styczniu 2009 - jako pierwsza szkoła podstawowa w Polsce. Za swoją działalność "Szóstka" została wyróżniona (przez Komendanta Głównego Policji) za zaangażowanie w działania edukacyjne na rzecz bezpieczeństwa dzieci oraz rozpowszechnianie idei profilaktyki przez teatr. W 2013 roku Marszałek Województwa Mazowieckiego wyróżnił naszą szkołę Medalem PRO MASOVIA za wybitne zasługi oraz całokształt działalności na rzecz województwa mazowieckiego.

Szkoła bierze udział w unijnych i ogólnopolskich projektach edukacyjnych. Nasi uczniowie chętnie działają w wolontariacie oraz włączają się w akcje charytatywne i środowiskowe. Wyjeżdżają na obozy sportowe, zielone szkoły, biwaki, wycieczki. Uczestniczą w wielu przedsięwzięciach lokalnych.

Szkoła jest organizatorem międzyszkolnych konkursów takich jak:
- Konkursy literacki, plastyczny i informatyczny "Jan Paweł II - nasz Papież";
- Konkurs Duetów - kolędy i pastorałki "Cicha Noc";
- Międzyszkolna "Świetlicjada" dla dzieci uczęszczających do szkolnych świetlic;
- Igrzyska Czwórboju Lekkoatletycznego dla klas czwartych.
Dla naszych uczniów organizowanych jest również wiele konkursów szkolnych z różnych przedmiotów i dziedzin, które cieszą się dużym zainteresowaniem.

Kadra pedagogiczna to doświadczeni, wysoko wykwalifikowani nauczyciele oraz specjaliści pedagogiki i psychologii.
W pracy edukacyjnej, zwracamy uwagę na indywidualne potrzeby każdego dziecka. 

Nasi uczniowie biorą udział w licznych konkursach przedmiotowych, turniejach, festiwalach na terenie miasta, rejonu, województwa i kraju, zdobywając czołowe lokaty. Oprócz licznych nagród w konkursach przedmiotowych, mocną stroną szkoły są sukcesy sportowe. Niejednokrotnie uczniowie z "szóstki" reprezentowali nasze miasto na Ogólnopolskich Igrzyskach Lekkoatletycznych.

Motto szkoły (Janusz Korczak): 

"Dziecko chce być dobre.
Jeśli nie umie - naucz.
Jeśli nie wie - wytłumacz.
Jeśli nie może - pomóż."

Oferta:

Zapewniamy:
- należytą opiekę i czuwanie nad bezpieczeństwem dzieci (szkoła jest monitorowana wewnątrz i na zewnątrz);
- opiekę klas starszych nad najmłodszymi i przydzielenie indywidualnego opiekuna dla każdego pierwszoklasisty;
- indywidualizację pracy z dzieckiem;
- zajęcia edukacyjne przeplatane zabawami (kl. I-III) z wykorzystaniem pomocy z projektu unijnego "Radosna Szkoła";
- pracownię biologiczno-chemiczną i geograficzno-przyrodniczą wyposażoną w pomoce laboratoryjne do prowadzenia doświadczeń i eksperymentów naukowych;
- zbiór materiałów do nauki programowania i robotyki z wykorzystaniem pomocy z projektu unijnego "Z podstawówką w świat";
- bibliotekę wyposażoną w księgozbiór podręczny, pozycje w formie multimedialnej oraz liczne woluminy z zakresu literatury dziecięcej, młodzieżowej, lektur szkolnych oraz książek popularno-naukowych;
- naukę gry na flażolecie dla wszystkich dzieci klas I-III (w ramach zajęć obowiązkowych);
- lekcje nauki pływania w klasach III (w ramach zajęć wychowania fizycznego).

Od klasy IV (dla zainteresowanych) tworzymy oddziały sportowe - lekkoatletyczne.

Dla wszystkich chętnych, którzy ukończyli 10 lat przeprowadzamy egzamin na KARTĘ ROWEROWĄ. Przed egzaminem organizujemy cykl zajęć przygotowujących.

Od kilkunastu lat organizujemy w szkole ferie zimowe, które cieszą się dużym zainteresowaniem. W czasie ferii oprócz zabaw i zajęć sportowych uczniowie mają zorganizowane zajęcia ekologiczne, biologiczno-chemiczne, plastyczno-modelarskie, programowania z elementami robotyki, majsterkowania, zajęcia twórcze, kulinarne, jak również organizowane wyjście do kina, wyjazd do Happy Parku, czy na kręgle. 

Dzieci rodziców pracujących mogą korzystać przed i po zajęciach z opieki w świetlicy szkolnej, w której od niedawna atrakcją jest "Magiczny dywan". 
Świetlica czynna jest w godz. 6:30 - 16:30.
Szkoła prowadzi stołówkę. Obiady - 5,00 zł.

W ramach propagowania zdrowych nawyków żywieniowych uczniowie klas I-V objęci są "Programem dla szkół", który polega na dostarczeniu dzieciom owoców i warzyw oraz mleka i produktów mlecznych. Przy sali gimnastycznej znajduje się tzw. "poidełko", z którego mogą korzystać wszyscy uczniowie.

Oferujemy pomoc uczniom będącym w trudnej sytuacji materialnej. Rodzice tych uczniów mogą ubiegać się o: obiady refundowane ze środków opieki społecznej i stypendia socjalne.
Zajęcia dodatkowe:

Od klasy pierwszej proponujemy dzieciom zajęcia dodatkowe, rozwijające uzdolnienia w różnych kierunkach:

- wokalnym
- plastycznym
- instrumentalnym
- dziennikarskim
- fotografii
- majsterkowania i robótek ręcznych
- kulinarnym
- teatralnym
- sportowym
- ogólnorozwojowym (ciekawostki i eksperymenty naukowe)
- poznawania kultury i literatury angielskiej
- nauki gry w szachy 
- nauki programowania z elementami robotyki
- turystyki (m.in. udział w rajdach krajoznawczych) 

Szkoła zapewnia zajęcia specjalistyczne, wyrównujące braki:
- zajęcia wyrównawcze dla dzieci, które mają problem z opanowaniem wiedzy
- terapeutyczne i rozwijające kompetencje społeczne - dla dzieci, które posiadają opinię Poradni PP
- logopedyczne - dla dzieci z wadami wymowy
- zajęcia rewalidacyjne.

 Szkoła realizuje liczne programy profilaktyczne:
- zajęcia „Spójrz inaczej” w klasach 1-3, przygotowujące dzieci do radzenia sobie w trudnych sytuacjach;
- „Cukierki” dla klas 3 
- „Domowi detektywi - Jaś i Małgosia na tropie" dla klas 4
- program antytytoniowej edukacji zdrowotnej "Bieg po zdrowie" dla klas 4
- „Jestem sobą" dla klas 5  
- „Fantastyczne możliwości" dla klas 6
- „Debata” dla klas 6
- „Dopalacze – Twoje Życie – Twój wybór” dla klas 7-8
- "W sieci uzależnień" dla klas 8
- "Nie przegraj młodości" dla klas 7-8
- zajęcia z psychodydaktyki twórczości w wybranych klasach 1-6

Od sześciu lat organizujemy warsztaty "Szkoła dla rodziców", w których mogą uczestniczyć bezpłatnie wszyscy chętni. Na warsztatach rodzice doskonalą umiejętności wychowawcze, poznają sposoby lepszego porozumiewania się ze swoimi dziećmi, kształtują wzajemne relacje dziecko - rodzic i zapoznają się z różnymi sposobami rozwiązywania dziecięcych problemów.
Dostępne miejsca:

Nazwa Opis Liczba wolnych miejsc
KLASY PIERWSZE sześcio i siedmiolatki 11

Przykładowe zdjęcia:

Mapa

Rekrutacja ID: 157; Wersja: 22.134.331.1126 Harmonogram ID: 1181;