Niezalogowany
zmień rozmiar:

Szkoła Podstawowa nr 5 im. Władysława Broniewskiego w Płocku

Adres: Krakówka 4
09-401 Płock
pokaż na mapie
Dyrektor: Elżbieta Tyszka
Strona WWW: http://szkola5-plock.pl/
E-mail: sekretariat.sp5@plocman.pl
Telefon: 24 262 31 08

Opis oferty:


Szkoła Podstawowa nr 5 im. Wł. Broniewskiego w Płocku jest placówką o bogatej ponad pięćdziesięcioletniej tradycji dydaktyczno - wychowawczej, głęboko zakorzenionej i ściśle związanej ze środowiskiem lokalnym. Nasza szkoła to nie tylko miejsce, gdzie uczniowie nabywają niezbędną im w dalszym życiu wiedzę i umiejętności, ale przede wszystkim czują się tu bezpiecznie i mogą rozwijać swoje zainteresowania i pasje.
Posiada dobrze wyposażoną bazę dydaktyczną. W salach zajęć znajduje się ergonomiczny sprzęt i pomoce dydaktyczne. Kadra pedagogiczna jest profesjonalnie przygotowana do realizacji zadań dydaktyczno-wychowawczych i opiekuńczych szkoły.
Działalność szkoły wytyczają : Statut, Program wychowawczo - profilaktyczny.
Celem szkoły jest wychowanie odpowiedzialnego człowieka, który umiejętnie poszukuje wiedzy, w swoich działaniach jest autentyczny i otwarty, potrafi kontrolować swoje uczucia i emocje oraz dba o swoją sprawność fizyczną.
Posiadamy dwie oddzielne pracownie informatyczne z dostępem do internetu dla klas IV - VIII oraz mobilną pracownię komputerową, z której korzystają uczniowie klas młodszych, bogato wyposażoną bibliotekę szkolną z Internetowym Centrum Multimedialnym. Szkoła posiada dobre zaplecze sportowe: dwie pełnowymiarowe sale gimnastyczne  oraz kompleks boisk typu Orlik. Mamy bogatą ofertę zajęć pozalekcyjnych, która obejmuje między innymi: zajęcia sportowe, teatralne, muzyczne, plastyczne, komputerowe, wokalne. Uczniowie mają zapewnioną opiekę pielęgniarki i stomatologa.
Szkoła wspiera uczniów w dążeniu do wiedzy, rozwija talenty, uczy patriotyzmu.
Za dotychczasowe osiągnięcia szkoła otrzymała następujące certyfikaty:
POLSKIEGO TOWARZYSTWA DYSLEKSJI, SZKOŁY Z KLASĄ, SZKOŁY WSPIERAJĄCEJ UZDOLNIENIA, SZKOŁY PROMUJĄCEJ ZDROWIE, SZKOŁY W RUCHU, SZKOŁY GOTOWEJ NA TIK, LEPSZEJ SZKOŁY.
Dzięki realizacji w placówce kilku projektów europejskich (m.in. ,,Przyszłość zaczyna się dziś'', ,,Nauka sposobem na lepszą przyszłość'', ,,Moja przyszłość'') nasza szkoła została doposażona w wysokiej jakości sprzęt multimedialny, który niewątpliwie podwyższa poziom kształcenia. W ramach projektów uczniowie oraz nauczyciele otrzymali między innymi szkolne laptopy, które uatrakcyjniają proces edukacyjny, projektory, tablice multimedialne, monitory interaktywne.Oferta:

Zapewniając wszechstronny rozwój dziecka, znając możliwości i jego potrzeby stosujemy metody nauczania, które pobudzają wyobraźnię, aktywność twórczą. Organizujemy zajęcia w oparciu o podstawę programową: plastyczne, umuzykalniające, sportowe, przygotowujące do nauki czytania, pisania, kształtujące pojęcia matematyczne. Dla dzieci z wadami postawy prowadzone są zajęcia z gimnastyki korekcyjnej. Dzieci mają również możliwość skorzystania z bezpłatnej pomocy logopedy, pedagoga i psychologa szkolnego. Uczniowie objęci są opieką pielęgniarską i stomatologiczną. Mogą także przebywać w świetlicy szkolnej, która czynna jest od godz. 7.00 do 17.00.

Dlaczego warto zostać uczniem naszej szkoły?

nasza placówka jest przyjazna dla swoich uczniów; szkoła położona jest z dala od miejskiego zgiełku; budynek usytuowany jest w środku osiedla, w malowniczej zieleni; szkoła posiada monitoring wewnętrzny, co zapewnia poczucie bezpieczeństwa naszym uczniom;

nauka odbywa się w systemie jednozmianowym;

estetyka i wyposażenie sal oraz holi tworzą przyjazne warunki do nauki i zabawy, specjalnie dla najmłodszych zostały wydzielone pomieszczenia przystosowane do ich wieku i potrzeb;

preferujemy zdrowy tryb życia, posiadamy certyfikat ,,Szkoły z Klasą’’, „Szkoły wspierającej uzdolnienia” , jesteśmy również „Szkołą Promującą Zdrowie”;

na wszystkich zainteresowanych czeka kolorowa świetlica, wyposażona w szereg zabawek, gier planszowych, telewizor oraz odtwarzacz DVD, uczniowie przebywający w świetlicy znajdują się pod opieką pań wychowawczyń, które zawsze służą pomocą oraz inspirują dzieci do rozwijania swoich zainteresowań i talentów;

w szkole znajduje się kuchnia i stołówka, gdzie na wszystkich chętnych każdego dnia czekają smaczne i zdrowe posiłki ugotowane na miejscu;

wykwalifikowana kadra pedagogiczna zapewnia wysoki poziom kształcenia, a szkolny pedagog i psycholog służą pomocą i wsparciem zarówno dzieciom jak i ich rodzicom;

na zajęciach stawiamy przede wszystkim na aktywność uczniów oraz poszerzanie ich twórczych zainteresowań, w procesie edukacyjnym wykorzystujemy sprzęt multimedialny, laptopy, rzutniki, projektory, itp.;

do dyspozycji uczniów są trzy doskonale wyposażone pracownie informatyczne z dostępem do internetu oraz biblioteka szkolna. Podczas przerw i po lekcjach  jest chętnie odwiedzana przez uczniów, którzy korzystając z księgozbioru podręcznego odrabiają lekcje i przygotowują się do konkursów. Młodsi czytelnicy doskonalą technikę czytania korzystając z książeczek zgromadzonych specjalnie dla nich: bajeczek, wierszyków, krótkich opowiadań;

uczniowie mogą rozwijać swoje zainteresowania i uzdolnienia, korzystając z bogatej bezpłatnej oferty zajęć pozalekcyjnych: teatralnych, plastycznych, sportowych, europejskich, językowych i muzycznych;

na uczniów czekają dwie sale gimnastyczne i kompleks boisk typu Orlik;

uczniowie naszej szkoły odnoszą znaczące sukcesy w konkursach przedmiotowych, językowych, artystycznych oraz zawodach sportowych;

szkoła dysponuje kolorowym placem zabaw, powstałym w ramach rządowego programu „Radosna Szkoła”, który zakłada stworzenie świetnych warunków do aktywności ruchowej dla najmłodszych uczniów oraz uatrakcyjnienie czasu spędzanego w szkole; na placu zainstalowano m. in. urządzenia do wspinania, zjeżdżalnię, huśtawki, które są bezpieczne i wykonane z wysokiej jakości materiałów;

od 1września 2011 roku w naszej szkole rozpoczęła się realizacja projektu płockiej Akademii Piłki Nożnej. W ramach tego projektu uczniowie klas I - III i IV - VIII kształcą i doskonalą swoje umiejętności piłkarskie pod okiem wykwalifikowanych trenerów; główną ideą przedsięwzięcia jest wychowanie przez sport w duchu rywalizacji fair – play.

ściśle współpracujemy z Radą Rodziców oraz całą społecznością dzielnicy Radziwie; organizujemy liczne imprezy środowiskowe: Święto Niepodległości, Święto Patrona Szkoły, Dzień Rodziny, jesteśmy również gospodarzami wielu konkursów o zasięgu miejskim, powiatowym i międzypowiatowym;

zachęcamy uczniów do działalności na rzecz innych, w tym celu przyłączamy się do szeregu akcji charytatywnych: Góra Grosza, Sprzątanie Świata, Wielka Orkiestra Świątecznej Pomocy itp.
Zajęcia dodatkowe:
Wychowanek ma możliwość rozwijać swoje zainteresowania i pasje uczestnicząc w szkolnych zajęciach dodatkowych:
- koła plastycznego,
- koła europejskiego,
- koła twórczości,
- koła tanecznego,
- koła komputerowego,
- koła czytelniczo - multimedialnego,
- koła języka angielskiego,
- chóru szkolnego,
- Akademii Piłki Nożnej,
- koła drugiego języka obcego,
- koła prozdrowotnego.


Dostępne miejsca:

Nazwa Opis Liczba wolnych miejsc
KLASY PIERWSZE Oddział ogółnodostępny 14

Przykładowe zdjęcia:

Mapa

Rekrutacja ID: 157; Wersja: 22.134.331.1126 Harmonogram ID: 1181;