Niezalogowany
zmień rozmiar:

Szkoła Podstawowa z Oddziałami Dwujęzycznymi nr 3 im. Kornela Makuszyńskiego w Płocku

Adres: Kossobudzkiego 7
09-400 Płock
pokaż na mapie
Dyrektor: Bożena Rulak
Strona WWW: http://sp3plock.pl
E-mail: sekretariat@sp3plock.pl
Telefon: 24 366 97 17

Opis oferty:


SZKOŁA ZOSTAŁA WYRÓŻNIONA NASTĘPUJĄCYMI CERTYFIKATAMI:

 1. „Szkoła z klasą”,
 2. „Nauczyciel z klasą”,
 3. „Uczeń z klasą”,
 4. „Szkoła Wspierająca Uzdolnienia” (cztery razy),
 5. „Szkoła Odkrywców Talentów”
 6. „Szkoła bez przemocy” (trzy razy),
 7. „Szkoła Przyjazna dla Sportu”,
 8. „Lekki tornister”,
 9. „Dziewczynka z zapałkami” (za działalność charytatywną i wolontariat),
 10. „Zachowaj Trzeźwy Umysł” w ramach ogólnopolskiej kampanii profilaktycznej,
 11. „Dąb Pamięci” - udział w programie "Katyń... ocalić od zapomnienia",
 12. "Program Edukacyjno-Terapeutyczny ORTOGRAFFITI",
 13. "Szkoła w ruchu",
 14. „Laur Michała Anioła” w kategorii kreatywna i innowacyjna szkoła,
 15. "Szkoła Niepodległej"
 16. "Efektywne wykorzystywanie narzędzi TOC",
 17. "Szachy w mazowieckiej szkole".

MOCNE STRONY SZKOŁY:

 1. Przyjazna atmosfera wśród uczniów i dla uczniów oraz ich rodziców.
 2. Liczne sukcesy szkoły (na poziomie ogólnopolskim, wojewódzkim, powiatowym i gminnym).
 3. Bardzo dobry poziom pracy dydaktycznej - wysokie wyniki na egzaminie ósmoklasisty. 
 4. Bardzo dobre efekty pracy wychowawczej i opiekuńczej - skuteczna realizacja programu wychowawczo-profilaktycznego.
 5. Praktyczne wykorzystywanie wyników ewaluacji wewnętrznej (tworzenie diagnozy i prognozy pracy szkoły) we wszystkich jej obszarach.
 6. Skuteczne kierowanie i zarządzanie szkołą.
 7. Sprawna komunikacja wewnątrz szkoły i poza nią (dziennik elektroniczny, strona internetowa, facebook).Oferta:

UCZNIOWIE MAJĄ DO DYSPOZYCJI:
Klasy:

 • pierwsze ogólnodostępne i dla chętnych sprofilowane: językowa, sportowa, integracyjna,
 • integracyjne (kl. I-VIII),
 • sportowe o profilu piłka ręczna (IV-VIII),
 • dwujęzyczne (kl. VII-VIII)

Wszechstronnie wykształconą kadrę:

 • dwóch pedagogów,
 • dwóch psychologów,
 • logopedę-neurologopedę,
 • surdopedagogów,
 • tyflopedagogów,
 • oligofrenopedagogów
 • socjoterapeutów,
 • specjalistów terapii pedagogicznej,
 • specjalistów Integracji Sensorycznej (SI),
 • specjalistów od zajęć korekcyjno-kompensacyjnych,
 • specjalistów od gimnastyki korekcyjnej na basenie;
 • specjalistów od rehabilitacji ruchowej.

Otwartą na potrzeby uczniów i ich rodziców radę pedagogiczną, administrację i obsługę szkoły.

Prężnie działający Samorząd Uczniowski i Radę Rodziców.

Doskonałą bazę dydaktyczną i socjalną:

 • we wszystkich salach lekcyjnych znajduje się komputer wraz z dostępem do Internetu i projektora multimedialnego oraz tablice multimedialne,
 • trzy pracownie komputerowe dla klas IV-VIII z drukarką 3D, jedną dla klas I-III z drukarką 3D,
 • „Salę poznawania świata” - ze sprzętem do stymulacji polisensorycznej,
 • Salę Integracji Sensorycznej,
 • salę widowiskową,
 • trzy nowoczesne sale gimnastyczne i dwie sale do gimnastyki korekcyjnej
 • wielofunkcyjne tartanowe boiska szkolne z monitoringiem wizyjnym,
 • bibliotekę szkolną wraz z Internetowym Centrum Informacji Multimedialnej,
 • gabinet logopedyczny, w którym znajduje się specjalistyczny sprzęt do rehabilitacji mowy i przesiewowego badania słuchu,
 • gabinety psychologów i pedagogów wyposażony w narzędzia do diagnozy pedagogiczno-psychologicznej,
 • gabinety do prowadzenia zajęć specjalistycznych wraz z pomocami dydaktycznymi,
 • świetlicę szkolną — czynną w godzinach od 6.30 do 16.30,
 • stołówkę szkolną,
 • gabinet pielęgniarki szkolnej i stomatologa,
 • plac zabaw „Radosna Szkoła”,
 • boisko ze sztucznej trawy do piłki nożnej,
 • profesjonalnie wyposażoną pracownię językową,
 • od.01.09.2022 r. profesjonalnie wyposażoną pracownię AGD i pracownię techniczną.
Zajęcia dodatkowe:

UCZNIOWIE MOGĄ:

Uczestniczyć w różnorodnych zajęciach pozalekcyjnych, które wpływają na ich rozwój i aktywność oraz kreatywność – są to:

 • zajęcia rozwijające umiejętności uczenia się,
 • zajęcia rozwijające kompetencje naukowo-techniczne,
 • zajęcia rozwijające kompetencje matematyczne oraz porozumiewania się w językach obcych,
 • zajęcia rozwijające kompetencje informatyczne,
 • zajęcia z robotyki,
 • zajęcia szachowe
 • zajęcia twórczości,
 • zajęcia sportowe (siatkówka, koszykówka, piłka ręczna, unihokej, itd.)
 • zespoły taneczne,
 • chór szkolny,
 • zespół muzyczny,
 • Akademia Piłki Ręcznej.

Redagować i wydawać szkolną gazetkę multimedialną.

Uczestniczyć na terenie szkoły w cyklicznych spotkaniach z gwiazdami sportu i życia publicznego w Polsce.

Brać udział w bogatej ofercie: uroczystości szkolnych, konkursów przedmiotowych oraz zawodów sportowych.

Uczęszczać na zajęcia dydaktyczno-wyrównawcze i specjalistyczne (korekcyjno-kompensacyjne, logopedyczne, socjoterapeutyczne oraz inne zajęcia o charakterze terapeutycznym) oraz na gimnastykę korekcyjną (w tym na basenie).

Rozwijać różnorodną działalność charytatywną i wolontariat.

Brać udział w wyjazdowych formach nauki i wypoczynku (w tym wycieczki zagraniczne).
Dostępne miejsca:

Nazwa Opis Liczba wolnych miejsc
KLASY PIERWSZE 3 oddziały ogólne, 1 integracyjny 0

Przykładowe zdjęcia:

Mapa

Rekrutacja ID: 157; Wersja: 22.134.331.1126 Harmonogram ID: 1181;