Niezalogowany
zmień rozmiar:

Ogólnokształcąca Szkoła Muzyczna I Stopnia w Płocku

Adres: Kolegialna 23
09-402 Płock
pokaż na mapie
Dyrektor: Michał Zawadzki
Strona WWW: http://muzycznaplock.pl
E-mail: osmplock@op.pl
Telefon: 24 262 24 70

Opis oferty:


Ogólnokształcąca Szkoła Muzyczna I i II
stopnia
 jest publiczną szkołą
artystyczną łączącą w sobie nauczanie przedmiotów obowiązujących dzieci w
szkole podstawowej z zajęciami szkoły muzycznej I i II stopnia. Tak więc poza
realizacją programu nauczania przedmiotów ogólnych naszym głównym celem jest
rozwijanie uzdolnień i zainteresowań muzycznych uczniów, przygotowując ich do
świadomego uczestnictwa w życiu muzycznym. 
Po ukończeniu szkoły I stopnia uczniowie mogą  kontynuować naukę w szkole muzycznej II
stopnia, gdzie zdobywają zawód muzyka i kończą szkołę egzaminem maturalnym z
przedmiotów ogólnokształcących. Łącznie nauka od klasy pierwszej do maturalnej
trwa 12 lat.
color:blue">Kształcenie obejmuje naukę w specjalnościach: akordeon, fagot, flet, fortepian, gitara,
klarnet, kontrabas, obój, perkusja, puzon, waltornia, skrzypce, altówka,
saksofon,  trąbka, wiolonczela.
Kwalifikacja kandydatów odbywa się:

- w przypadku Szkoły Muzycznej I stopnia
-  na podstawie badania przydatności, kt
órego celem jest określenie uzdolnień muzycznych,
warunk
ów fizycznych i predyspozycji do nauki
gry na określonym instrumencie,


- w przypadku Szkoły Muzycznej II
stopnia - na podstawie egzaminu wstępnego w
zakresie - odpowiednio - zajęć edukacyjnych artystycznych, specjalności lub
specjalizacji kształcenia.color:#00B050">Badanie przydatności obejmuje:
- indywidualny sprawdzian
predyspozycji muzycznych polegający  na
zaśpiewaniu piosenki przygotowanej przez kandydata
(np. „Wlazł kotek na  płotek”,
czy „Sto lat”) lub podczas zajęć w ramach „punktu konsultacyjnego”;
mso-fareast-font-family:"Arial Narrow"">

- powtórzeniu usłyszanych dźwięków;

- rozróżnieniu wysokości i ilości dźwięków;

- wyklaskaniu lub wystukaniu usłyszanego motywu rytmicznego;

- rozróżnieniu zmian melodii.Przesłuchania są dla kandydatów obowiązkowe,
stopień trudności zadań jest jednakowy dla wszystkich kandydatów.Egzamin wstępny obejmuje:1) egzamin w formie praktycznej z gry na instrumencie zgodnie z zakresem
wymagań treści podstawy programowej kształcenia w zawodach szkolnictwa
artystycznego dla Szkoły Muzycznej I stopnia,


2) egzamin zbiorowy w formie pisemnej z
kształcenia słuchu i ogólnej wiedzy muzycznej, w zakresie objętym podstawą programową
kształcenia w zawodach szkolnictwa artystycznego dla Szkół Muzycznych.
Uczniowie naszej szkoły osiągają najlepsze w mieście wyniki pod względem
nauczania potwierdzone na egzaminach zewnętrznych.

Szkoła szczyci się również wieloma sukcesami artystycznymi osiąganymi przez
uczniów.W naszej szkole ważny jest każdy uczeń. Nikt
nie jest anonimowy. Bezpośredni kontakt z nauczycielem podczas nauki gry na
instrumencie umożliwia rozwijanie indywidualnych zdolności dziecka.

Małe liczebnie klasy pozwalają każdemu
nauczycielowi na dobry kontakt z uczniem, wzajemne poznanie oraz przekazywanie
rodzicom na bieżąco informacji o jego postępach w nauce.

Nauka muzyki rozwija w uczniach ich osobowość,
sferę emocjonalną i estetyczną. Kształci twórcze myślenie a także samokontrolę
w pracy.

color:blue">Ogólnokształcąca Szkoła Muzyczna I i II stopnia współpracuje z:- Młodzieżowym
Domem Kultury,

- Biblioteką "Chotomek",
- Domem Darmstadt,
- Centrum Języków Obcych,
- Płockim Hospicjum,
- Książnicą Płocką,

- instytucjami z innych miast: Muzeum
Jazzu (Warszawa), Piwnica pod Baranami (Kraków).

Oferta:

Szanowni
Państwo!


Proponujemy naukę, która
rozwija osobowość, kształtuje sferę emocjonalną i estetyczną


Rozwijamy naturalną
potrzebę ekspresji tw
órczej

Budzimy poczucie wrażliwości estetycznej

Kształcimy wyobraźnię
artystyczną, poczucie piękna, refleksji uczuciowej poprzez swobodne łączenie
element
ów zabawy, ruchu, śpiewu i nauki

Uczymy samodyscypliny,
odpowiedzialności, umiejętności współdziałania w zespole


Wprowadzamy w nieznany świat
sztuki, dając możliwość aktywnego uczestnictwa w życiu kulturalnym


Zapewniamy nowoczesne programy kształcenia, doświadczoną, kompetentną i
oddaną kadrę dydaktyczną


Proponujemy atrakcyjne zajęcia i niepowtarzalną atmosferę w klasach 16-19
osobowych


Przygotowujemy do
dalszego kształcenia muzycznego na wyższym szczeblu

Dysponujemy dobrze przygotowaną bazą lokalową:
- nowoczesną pracownią językowo - komputerową z dostępem do
internetu,

- salą multimedialną,
- salą do rytmiki,
- salą koncertową na 500 miejsc,
- salą kameralną,
- salami do pracy indywidualnej z instrumentu
głównego,

- każda klasa posiada własną salę lekcyjną
wyposażoną w indywidualne szafki dla uczniów.

Na terenie szkoły funkcjonuje również sklepik
i stołówka szkolna.
Ogólnokształcąca Szkoła Muzyczna I i II stopnia zapewnia również:
- dostęp do bogatych zbiorów bibliotecznych,
- możliwość korzystania z zasobów
instrumentarium szkolnego,

- możliwość częstych prezentacji dorobku
artystycznego w środowisku lokalnym, regionalnym i zagranicą w ramach
planowanych działań szkoły,

- możliwość reprezentowania szkoły na
przesłuchaniach i konkursach, w których udział uczniów jest zaplanowany przez
szkołę,

- opiekę nad uczniami w dwóch świetlicach
szkolnych (dla dzieci klas I-III i IV-VI) w godz. od 6:45 do 17:00
Zajęcia dodatkowe:
Gimnastyka korekcyjno-kompensacyjna dla klas I-III

Chór dziecięcy (udział uczniów w festiwalach zagranicznych)

Zajęcia wyrównawcze, rewalidacja
Dostępne miejsca:

Nazwa Opis Liczba wolnych miejsc
KLASY PIERWSZE Klasa I A 0

Przykładowe zdjęcia:

Mapa

Rekrutacja ID: 157; Wersja: 22.134.331.1126 Harmonogram ID: 1181;