Niezalogowany
zmień rozmiar:

Zgłoszenie dziecka do szkoły obwodowej


Informacja dotycząca zgłoszenia dziecka do szkoły obwodowej
prowadzonej przez Gminę Miasto Płock na rok szkolny 2022/2023.

 


Proces zgłoszenia dziecka do szkoły obwodowej przez system informatyczny NABO
został zakończony.Obecnie rodzic może dokonać zgłoszenia dziecka do szkoły obwodowej bezpośrednio w placówce.
w sprawie ustalenia planu sieci publicznych szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę Miasto Płock i określenia ich obwodów


w sprawie zmiany Uchwały Nr 168/IX/2019 z dnia 27 czerwca 2019 roku w sprawie ustalenia planu sieci publicznych szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę Miasto Płock i określenia ich obwodówStrony rekrutacyjne przedszkoli, szkół, placówek wychowania pozaszkolnego MDK, HZPiT oraz Bursy Płockiej
dostępne są na Płockim Portalu Oświatowym - ppo.zjoplock.pl
Rekrutacja ID: 157; Wersja: 22.134.331.1126 Harmonogram ID: 1180;