Niezalogowany
zmień rozmiar:

Szkoła Podstawowa nr 2 im. Książąt Mazowieckich w Płocku w ZS nr 1

Adres: ul. Faustyna Piaska 5
09-407 Płock
pokaż na mapie
Dyrektor: Marzenna Machała-Pniewska
Strona WWW: http://krzywousty.pl
E-mail: zs01@zjoplock.pl
Telefon: 24 367 66 40

Opis oferty:


"W wychowaniu kieruję się sercem.
Patrzę na dziecko sercem.
Dostrzegam serce w dziecku i dziecko w sercu.
Jego i swoim"
(Janusz Korcza)

Zapraszamy na wirtualny spacer po szkole:  youtu.be/pwttjekEs34

Drodzy Rodzice!

SERDECZNIE ZAPRASZAMY do Szkoły Podstawowej nr 2 im. Książąt Mazowieckich w Płocku!
Jesteśmy szkołą kameralną, choć mieścimy się w obszernym budynku.
Uczniowie nie są dla nas anonimowi, znamy się, a to pozwala na stworzenie miłej i bezpiecznej atmosfery, a także nawiązywanie trwałych przyjaźni i pełnych wzajemnego szacunku relacji. U nas wszyscy czują się ważni i niepowtarzalni, wiedząc, że nie pozostaną sami z problemami. Stawiamy na przygotowanie dzieci do współpracy w zespole i przenoszenie wiedzy teoretycznej na praktykę.
Jesteśmy nowoczesną szkołą, która śmiało mierzy się z wyzwaniami współczesnego świata. Dynamicznie rozwijamy się, sięgając po najskuteczniejsze, innowacyjne metody nauczania dostosowane do psychofizycznych możliwości dziecka.
Dysponujemy świetną bazą lokalową:
 • 3 pracowniami komputerowymi ze stałym łączem internetowym,
 • pracownią multimedialną,
 • pracownią językową wyposażoną w pełen zestaw funkcji niezbędnych do treningu językowego. Posiada ona tak istotną funkcję jak jednoczesna praca indywidualna uczniów i podsłuch własnego głosu we wszystkich trybach pracy. Spełnia wymagania laboratorium fonetycznego,
 • nowoczesną halą sportową, 2 salami gimnastycznymi, w tym do prowadzenia zajęć fitness, profesjonalną siłownią z ergometrami wiosłowymi oraz salą do gimnastyki korekcyjnej,
 • salą do integracji sensorycznej,
 • kompleksem boisk sportowych, w tym "Orlikiem",
 • nowocześnie wyposażonymi pracowniami przedmiotowymi - z dostępem do Internetu, tablicami interaktywnymi, rzutnikami multimedialnymi,
 • biblioteką i czytelnią ze stanowiskami internetowymi,
 • gabinetem pedagoga, psychologa, terapeuty pedagogicznego, logopedy, tyflopedagoga, doradcy zawodowego, pielęgniarki, stomatologa,
 • 3 świetlicami (odrębna dla klas I  i II- III szkoły podstawowej),
 • stołówką szkolną ze świeżymi, zdrowymi posiłkami przygotowanymi w naszej placówce.Oferta:
W roku szkolnym 2022/2023 proponujemy dwie klasy pierwsze szkoły podstawowej : I a, I b.
Lekcje odbywają się w godzinach przedpołudniowych.
Dla naszych najmłodszych uczniów - Pierwszoklasistów - przygotowaliśmy odrębny segment budynku szkoły z oddzielnym wejściem oraz odrębną świetlicę szkolną w celu zapewnienia Im bezpiecznych i komfortowych warunków nauki, odpoczynku i zabawy. Sale lekcyjne są nowocześnie wyposażone w sprzęt i pomoce dydaktyczne stymulujące rozwój dzieci.
Uczniowie biorą udział w licznych ogólnopolskich programach edukacyjnych i akcjach, np.:
 • "Program dla szkół " (dzieci otrzymują w szkole mleko i przetwory mleczne; owoce i warzywa). Udział w programie utrwala właściwe nawyki żywieniowe wśród dzieci,
 • " Szkolne Przygody Gangu Fajniaków",
 •  "Kubusiowi Przyjaciele Natury" - program proekologiczny
 • " Szkoła na widelcu - Dobrze jemy",
 • "Akademia Lwa Honorka",
 • "Czytam z klasą, lekturki spod chmurki",
 • "Uczymy dzieci programować"- warsztaty informatyczne.
Zajęcia dodatkowe:
Od klasy drugiej ofertę edukacyjną poszerzamy o zajęcia dodatkowe (innowacje pedagogiczne), np.:
 • Odkrycia matematyczno-przyrodnicze (klasa III),
 • zajęcia dodatkowe z języka angielskiego w ramach innowacji "Sound like a Brit". Podstawą innowacji jest nauka wymowy, która odbywa się na lekcjach fonetyki języka angielskiego (klasa IV- VI).
 • zajęcia dodatkowe z języka niemieckiego w ramach innowacji "Mówimy po niemiecku". Głównym założeniem innowacji jest zdobywanie umiejętności komunikowania się w typowych sytuacjach życia codziennego (klasy IV-VI).
Stołówka szkolna
W szkole funkcjonuje stołówka, która przygotowuje pełnowartościowe, zbilansowane i smaczne posiłki.
Świetlica od 06.30 do 16.30
Mocną stroną naszej Szkoły jest opieka w świetlicy w godzinach dostosowanych do potrzeb uczniów i ich rodziców. Nasza świetlica jest bardzo dobrze wyposażona w najnowsze gry, zabawki i sprzęt multimedialny. W ramach zajęć świetlicy dzieci również odrabiają lekcje i chodzą pod opieką nauczyciela na obiad. 
Proponujemy bogatą ofertę zajęć pozalekcyjnych, np.:
 • "Lekkoatletyka dla każdego" (klasy I-IV),
 • "Fascynujący świat zawodów" - innowacja pedagogiczna realizowana podczas zajęć wychowawczo-opiekuńczych w świetlicy szkolnej (klasy I - III),
 • koło twórczości "Mały artysta",
 • koło plastyczne,
 • zespół muzyczny "Muzykalni",
 • koło taneczne,
 • koło szachowe,
 • zajęcia twórczości itp.
Realizujemy projekty finansowane z grantów i funduszy unijnych.

Pomoc psychologiczno-pedagogiczna
Szczególną opieką otaczamy  dzieci ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi - wczesne diagnozowanie, wsparcie specjalistów: pedagoga, psychologa, logopedy, tyflpedagoga, terapeuty SI, doradcy zawodowego. prowadzimy zajęcia integracji sensorycznej. Uczniowie mogą uczestniczyć w dodatkowych zajęciach prowadzonych zgodnie z zaleceniami poradni psychologiczno-pedagogicznych. Organizujemy pomoc dla dzieci z rodzin w trudnej sytuacji materialnej (dożywianie, wyprawki oraz stypendia).
Na terenie szkoły odbywają się także zajęcia dydaktyczno-wyrównawcze. W ramach współpracy z Poradnią Psychologiczno-Pedagogiczną nr 2 w Płocku realizujemy w szkole ciekawą ofertę programową. Dzieci mają okazję uczestniczyć w zajęciach prowadzonych przez pracowników poradni. Są to wybrane programy profilaktyczno-wychowawcze np. "Pierwszaczek", "Bajkowe spotkania", wspomagające wychowawczą i edukacyjną funkcję szkoły, szczególnie w czasie pandemii Covid-19, w zakresie adaptacji dziecka w szkole.
Dobrą szkołę tworzą dobrzy nauczyciele
Nasi nauczyciele to wykwalifikowani specjaliści, oddani swojej pracy pedagodzy, kreatywni i szukający nowoczesnych oraz skutecznych metod nauczania.

Dostępne miejsca:

Nazwa Opis Liczba wolnych miejsc
KLASY PIERWSZE I a - oddział ogólnodostępny 0

Przykładowe zdjęcia:

Mapa

Rekrutacja ID: 157; Wersja: 22.134.331.1126 Harmonogram ID: 1181;