Niezalogowany
zmień rozmiar:

Szkoła Podstawowa Specjalna nr 24 w Płocku

Adres: Słoneczna 65
09-402 Płock
pokaż na mapie
Dyrektor: Katarzyna Renata Gano-Dąbrowska
Strona WWW: http://sps24.edu.pl
E-mail: sekretariat@sps24.edu.pl
Telefon: 24 366 99 55

Opis oferty:


Szkoła Podstawowa Specjalna nr 24 istnieje od 1992 roku. Uczniami naszej szkoły są dzieci i młodzież niepełnosprawna intelektualnie w stopniu umiarkowanym i znacznym, z mózgowym porażeniem dziecięcym, z autyzmem oraz z innymi sprzężonymi niepełnosprawnościami.

W szkole istnieją także Zespoły Wczesnego Wspomagania Rozwoju dla dzieci od urodzenia do momentu rozpoczęcia nauki w szkolnej oraz oddział „0”.

Pracę z uczniem niepełnosprawnym wspierają specjaliści:
 • Oligofrenopedagog – terapeuta świadomie i systemowo oddziałuje na wszystkie sfery poznawcze w celu optymalnego niwelowania skutków zaburzeń. Kreatywnie dostosowuje zadania do indywidualnego rozwoju funkcji psychofizycznych każdego dziecka.
 • Logopeda, neurologopeda – kształtuje umiejętności komunikacji werbalnej i pozawerbalnej.
 • Psycholog – służy wsparciem i pomocą uczniom, rodzicom i nauczycielom.
 • Fizjoterapeuta – dba o zdrowie i kondycję fizyczną, wspiera rozwój psychomotoryczny.
 • Surdopedagog – służy wsparciem i pomocą dzieciom z wadami słuchu, wspiera proces wychowania słuchowego dziecka.
 • Tyflopedagog – służy wsparciem i pomocą dzieciom z wadami wzroku.Oferta:
Podstawą przyjęcia dziecka jest orzeczenie o kształceniu specjalnym z publicznej Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej.
Nabór do klas i zespołów wczesnego trwa przez cały rok.
Szkoła realizuje dowozy dzieci do szkoły na terenie gminy 2 autobusami.
Do dyspozycji dzieci dostępne są świetlice przed jak i po zajęciach.
Szkoła jest bardzo dobrze wyposażona w sprzęt: rehabilitacyjny, sportowy, integracji sensorycznej, w pomoce dydaktyczne, komputery i edukacyjne programy komputerowe, interaktywne tablice multimedialne.

Szkoła posiada:
 • pracownię metody Tomatisa
 • EEG Biofeedback
 • siłownię
 • dostęp do Internetu
 • salę komputerową
 • salę Doświadczania Świata
 • salę do prowadzenia Integracji Sensorycznej
 • salę gimnastyczną
 • duże ogrodzone boisko
 • świetlicę
 • gabinety logopedyczne
 • gabinety terapeutyczne
 • gabinety rehabilitacyjne
 • gabinet psychologa
 • gabinet pielęgniarki
 • pracownie muzycznZajęcia dodatkowe:
​Prowadzimy zajęcia metodami: Dennisona, Weroniki Sherborne, Integracji Sensorycznej,  EEG Biofeedback, Vojty, Bobath, Knilla, Dobrego Startu, komunikacji alternatywnej i wspomagającej (Makaton, PCS, język migowy)  oraz treningi : słuchowy metodą A.A. Tomatisa, koncentracji i uwagi Play Attention.

Nasza szkoła :
 • Jest przyjazna uczniom,
 • Zapewnia bezpieczeństwo i właściwą atmosferę podczas pobytu dziecka  w szkole.
 • Wspiera i wzmacnia rolę rodziny.
 • Daje uczniom i rodzicom czytelną ocenę osiągnięć ich dzieci.
 • Pobudza do dalszego rozwoju umiejętności i zainteresowań.
 • Oferuje różnego rodzaju formy i metody pracy.
 • Wszechstronnie stymuluje rozwój i uwzględnia potrzeby i możliwości dziecka.

Szczegółowe informacje dotyczące przyjmowania uczniów do szkoły można uzyskać dzwoniąc do sekretariatu.Dostępne miejsca:

Nazwa Opis Liczba wolnych miejsc
I KLASY Nabór uczniów z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu umiarkowanym i znacznym, z mózgowym porażeniem dziecięcym, z autyzmem oraz z innymi sprzężonymi niepełnosprawnościami 0

Przykładowe zdjęcia:

Mapa

Rekrutacja ID: 157; Wersja: 22.134.331.1126 Harmonogram ID: 1181;